top of page

FLXtra

ONTMOET JEZELF

Talentenfluisteraarschool

Op onze school zijn we alle leerkrachten aan het opleiden om een kindertalentenfluisteraar te worden. Een kindertalentenfluisteraar is iemand die het erg leuk vindt om talentgesprekken te voeren met kinderen. Zo’n gesprek zorgt ervoor:

  • dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen, zodat zij meer veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen.

  • dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven, en die maken dat de tijd vliegt

  • dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen aan de hand van o.a. het materiaal dat we hebben ontwikkeld om op zo’n manier bij te dragen tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid

 

Zo kan elk kind beter omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen!

Zin om al op zoek te gaan naar je talent ?
Download en gebruik onze FLX-talentenbingo-kaarten:

LOGO_SCHOOL.jpg

SAMEN STERK

Co-teachen

We zetten volop in op de ontwikkeling van onze leerlingen. 

Twee leerkrachten zijn verantwoordelijk voor 1 leerjaar. Hierdoor hebben we meer mogelijkheden om ons onderwijs persoonlijker te maken, meer ondersteuning te bieden om kinderen te doen excelleren.

Doordat ook onze infrastructuur aangepast is, kunnen leerkrachten zelf beslissen wanneer ze aan co-teaching doen en welke onderwerpen ze in de eigen klas doen.

 

De leerkrachten bereiden deze lessen samen voor. Co-teaching wordt ingezet in de hoofdschool (zowel kleuterschool als lagere school). 

Dankzij de expertise van onze leerkrachten en onze organisatiestructuur hebben we erg veel ruimte om in te zetten op 21ste eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden zijn onmisbaar voor een latere school- en werkcarrière.

Co-teaching.png

DE WERELD IN DE KLAS

Kinderen gaan naar school om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, evenwichtige en gelukkige mensen die wereldwijs en geëmancipeerd kunnen participeren aan de maatschappij. We proberen hen daarom te versterken in hun eigen identiteit en hun persoonlijke talenten.

Alles wat kinderen op school leren, in alle domeinen van Wereldoriëntatie, is bedoeld voor het echte leven, hun leven nu en later in een complexe en snel evoluerende maatschappij.

Zij zijn de mensen die de samenleving van morgen zullen maken.

We maken van onze school voor hen de micro-samenleving, een veilig laboratorium om de opgedane kennis, de verworven vaardigheden en de attitudes uit te proberen.

DE KLAS IN DE WERELD

Boerderijklassen, zeeklassen en bosklassen 

We halen in ons basisonderwijs de wereld vaak in de klas, maar ook trekken we met onze klassen de wereld in.

 

We maken gebruik van heel het schooldomein, de buurt, de gemeente, maar ook maken we uitstappen die wat verder van onze school gelegen zijn zoals Bokrijk, Villa Pilla, het Fort van Breendonk, Het Berenhuis, stadsbezoek Antwerpen, … 

Ook meerdaagse uitstappen staan op ons programma.

IETS MET TAAL

Campus FLX heeft iets met taal.

Bij FLX Basisonderwijs zetten we daarom sterk in op taalontwikkelend lesgeven.

Op dit moment leggen we de focus op 2 trajecten, namelijk leesvaardigheid (LIST) en spreekvaardigheid (CTO).

Lezen leer je door het veel te doen. Kinderen gaan pas veel lezen als ze gemotiveerd zijn. Veelgebruikte leesmethodes op scholen hebben weinig oog voor motivatie. Bij de LIST-methode kunnen kinderen zelf bepalen wat ze lezen. LIST staat voor LeesInterventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak. Samen gaan we dus voor beter! 

bottom of page