top of page

ZELFREGULEREND LEREN

Zelfregulerend leren gaat over het proces waarbij leerlingen hun gedrag, gedachten, motivatie en emoties zelf (leren) sturen in functie van hun doelen en afhankelijk van de context. 

De ondersteuning van leerlingen in hun zelfregulerende vaardigheden is één van de meest doeltreffende en onderbouwde interventies die je als school kan implementeren om de leerresultaten en leermotivatie bij leerlingen te verhogen. Betekent dit dan dat leerlingen alles zélf moeten doen op Campus FLX? Absoluut niet, maar leerlingen worden wel eigenaar van hun eigen leerproces, mét de vrijheden en verantwoordelijkheden die daarbij horen. Daarom starten we al meteen in 1ste jaar met de kennismaking met en het leren toepassen van allerlei leerstrategieën uit het model van Zimmerman.
Tijdens iWork  begeleiden en coachen wij jou in je zoektocht naar wat het best bij jou past en helpen we je om je eigen leerproces in handen te nemen tijdens jouw studieloopbaan en zo te streven naar een steeds groter wordende zelfstandigheid tot je afstudeert. Zo ben je helemaal klaar om de uitdagingen van morgen aan te pakken! Wij leggen nu bewust de focus op later!

Jij kiest, FLX coacht, wij groeien! 

Wist je dat...
Onze leraren tijdens de uren iWork een coachende rol opnemen? Ze doen dat op een wetenschappelijke manier op basis van het model van Zimmerman.

Model van Zimmerman

Reflectiefase

In deze fase ga je over tot zelfbeoordeling (zelfevaluatie, attributie..) en zelfreactie (zelftevredenheid, reacties..)

Poster zelfregulerend leren Copyright.jpeg
VLINDERLERAREN

Samenhang tussen vakken vinden wij erg belangrijk. Daarom fladdert onze vlinderleraar regelmatig binnen bij andere collega's om vakexpertise te delen.

Schermafbeelding 2022-02-14 153239_edited.jpg
bottom of page