top of page

21STE EEUWSE VAARDIGHEDEN

Kopie van Kopie van Kopie van Kopie van

KINDEREN VOORBEREIDEN OP DE 21STE EEUW

Dat is...

 • voorbereid worden op een job die nu nog niet bestaat.

 • leren omgaan met bergen informatie.

 • probleemoplossend denken.

 • snel nieuwe informatie opdoen, maar er ook kritisch naar kijken.

 • op een correcte manier leren communiceren in de echte èn de virtuele wereld.

 • creatief op zoek gaan naar nieuwe oplossingen.

 • effectief en duidelijk informatie uitwisselen, zonder ruis.

 • in uiteenlopende situaties samenleven, -werken en leren met mensen van verschillende achtergronden.

 •  jezelf een doel te stellen, je kunt een strategie kiezen en monitoren of het doel behaald is.

 • kansen zien en benutten.

 • je bewust zijn van je eigen leergedrag en dat bijsturen.

bottom of page