top of page

IETS MET TAAL

lezen.png

LIST

Dit traject loopt vanaf de peuterklas tot en met het 6e leerjaar, waar binnen elk jaar verschillende focussen worden gelegd. 
Het technisch lezen nog sterker maken bij onze leerlingen is prioritair, maar daarnaast is ook het bevorderen van leesplezier binnen dit traject heel belangrijk. 
Er wordt elke dag gelezen en/of voorgelezen en er worden ook extra leesmomenten in de boekenclub voorzien, voor leerlingen die nog extra leesondersteuning kunnen gebruiken. 

Meer info: ga naar onze LIST-pagina.

spreken.png

CTO

Binnen het traject met het centrum taal en onderwijs zetten we in op de mondelinge taalvaardigheid van onze leerlingen. 


Onze ambitie binnen dit traject is: 
We beogen dat kleuters en leerlingen een rijke mondelinge taal (verbaal en non-verbaal) ontwikkelen. Vertrekkende vanuit spreekplezier en spreekdurf kunnen ze zich op een correcte en beleefde manier begrijpelijk uitdrukken. 


Vanuit deze ambitie stellen we de komende jaren acties op binnen het basisonderwijs (kleuter en lager), zodat onze leerlingen hier echt in kunnen uitblinken. Zich begrijpelijk en vlot kunnen uitdrukken is namelijk heel belangrijk in hun verdere ontwikkeling. 

bottom of page