top of page

SCHOOLVERANDERING
(ZOWEL KLEUTER- ALS LAGER ONDERWIJS)

WIL JE BIJ ONS NAAR SCHOOL KOMEN VANAF DE START VAN VOLGEND SCHOOLJAAR?

Stap 1: Maak een afspraak met het secretariaat. 
 

Stap 2: Een intakegesprek om jullie en jullie zoon/dochter beter te leren kennen, maar ook om jullie kennis te laten maken met ons pedagogisch project, de school,… (incl rondleiding). 

 

Stap 3: De inschrijving /elektronisch aanmelden. 

 • voor 19 maart beslist om in september in onze school te starten ? 

 • Om zeker te zijn van je plaatsje moet je je via het aanmeldsysteem van de gemeente de elektronisch aanmelden en de procedure volgen: klik hier voor meer info. 

 • na 19 maart beslist om in september in onze school te starten ? 

 • Neem alvast telefonisch contact op met het secretariaat om een afspraak te maken.

 • Vanaf 23 mei start de vrije inschrijving en mag je langskomen om in te schrijven.

 

Wat breng je mee ?

 • je ticket van de toekenning van de school via het elektronisch aanmelden (indien van toepassing)

 • rapport van de vorige school

 • een officieel document nodig waarop het rijksregisternummer van je kind staat: KIDS-id of een document samenstelling gezin (gemeentelijke dienst bevolking of via het e-loket op www.leopoldsburg.be)

 • 2 klevertjes van het ziekenfonds

Stap 4: Door in te schrijven in onze school geef je de toelating om de vorige school en eventueel andere partners (zoals logopedist,…) te contacteren om al een gedetailleerder school-beeld te krijgen van uw kind. Na de inschrijving maken we hier zo snel mogelijk werk van.
 

Stap 5: Bij twijfel bepalen wij het niveau van je zoon of dochter ook zelf nog eens. We vinden het belangrijk om naast de verkregen informatie ook een objectieve beginsituatie te hebben. 
Het inspelen op talenten, extra begeleiden/uitbreiden waar nodig, … doen we graag meteen op de juiste manier! De school bepaalt na deze screening de meest geschikte klas/leerjaar voor jouw kind. 


Stap 6: Start van de schoolloopbaan in onze school. 

Bij een overstap naar onze school, vragen we rekening te houden met deze aspecten: 

 1. toegang voor de leerling en de ouders tot een pc;  

 2. toegang voor de leerling en de ouders tot internet; 

 3. bereidheid van de ouders om hun kind te begeleiden bij huiswerk; 

 4. ook thuis inzetten op zelfstandigheid, zindelijkheid en taalvaardigheid. 

ZIT JE OP EEN ANDERE SCHOOL EN WIL JE TIJDENS HET SCHOOLJAAR BIJ ONS NAAR SCHOOL KOMEN?

Stap 1: Maak een afspraak met het secretariaat.

Stap 2: Een intakegesprek om jullie en jullie zoon/dochter beter te leren kennen, maar ook om jullie kennis te laten maken met ons pedagogisch project, de school,… (incl rondleiding).

Stap 3: De inschrijving, indien er plaats is binnen onze school (Klik hier om onze capaciteit te raadplegen).

 

Wat breng je mee ?

 • rapport van de vorige school

 • een officieel document nodig waarop het rijksregisternummer van je kind staat: KIDS-id of een document samenstelling gezin (gemeentelijke dienst bevolking of via het e-loket op www.leopoldsburg.be)

 • 2 klevertjes van het ziekenfonds

Stap 4: Door in te schrijven in onze school geef je de toelating om de vorige school en eventueel andere partners (zoals logopedist,…) te contacteren om al een gedetailleerder school-beeld te krijgen van uw kind. Na de inschrijving maken we hier zo snel mogelijk werk van.

 

Stap 5: Bij twijfel bepalen wij het niveau van je zoon of dochter ook zelf nog eens. We vinden het belangrijk om naast de verkregen informatie ook een objectieve beginsituatie te hebben.
Het inspelen op talenten, extra begeleiden/uitbreiden waar nodig is, … doen we graag meteen op de juiste manier! Het zal de school zijn die de klas/leerjaar van uw kind bepaalt.

 

Stap 6: Start van de schoolloopbaan in onze school.

Bij een overstap naar onze school, vragen we rekening te houden met deze aspecten:

 1. toegang voor de leerling en de ouders tot een pc;  

 2. toegang voor de leerling en de ouders tot internet;

 3. bereidheid van de ouders om hun kind te begeleiden bij huiswerk;

 4. ook thuis in te zetten op zelfstandigheid, zindelijkheid en taalvaardigheid.

bottom of page