top of page

BIOTECHNIEKEN

!Deze lestabel  is onder voorbehoud van kleine wijzigingen!

*FLX-UUR: Hierbij staan twee of meer leraren met expertisen in verschillende vakgebieden samen voor de klas.

**2x per jaar wordt er een vakoverschrijdende projectweek georganiseerd.

***Elke leerling breidt zijn/haar basisvorming uit met een FLX-pakket van 1u.

****iWork: zelfregulerend leren volgens het wetenschappelijk model van Zimmerman.

Kopie van Zonder titel.png

GOED OM TE WETEN

  • Je kan voor deze studierichting kiezen na elke basisoptie van het 2de leerjaar A. 

  • Biotechnieken is de nieuwe benaming voor de vroegere richting Techniek-Wetenschappen

  • Biotechnieken is een vrij theoretische studierichting, gecombineerd met wetenschappelijke praktijk.

  • De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen (biologie, fysica en vooral chemie) en op het onderzoek in het laboratorium. Wiskunde is een erg belangrijke component, is van een behoorlijk niveau en volgt hetzelfde leerplan als in de studierichtingen Biotechnische wetenschappen (ASO) en Industriële wetenschappen (TSO). 

  • Het accent in deze richting ligt op een wetenschappelijke benadering van gezondheid, natuur en milieu. Duurzaamheid en ecologisch verantwoord handelen zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt.

IETS VOOR JOU?

Heb je interesse en aanleg voor wiskunde en wetenschappen? Ben je eerder theoretisch aangelegd met een wiskundig talent? Raak je geboeid door wetenschappelijke vragen en onderzoek? Wil je niet alleen kennen maar ook experimenteren? Kan je zelfstandig en zorgvuldig werken? Ligt het ontwikkelen van industriële toepassingen op een duurzame manier je nauw aan het hart?

Ben je je bewust van je ecologische voetafdruk

Dan is de opleiding Biotechnieken jou op het lijf geschreven!

WAT NA DE 2DE GRAAD? 

Deze studierichting bereidt je onmiddellijk voor op de richting Techniek-wetenschappen in de 3de graad.

Een overstap naar de 3de graad Gezondheids- en welzijnswetenschappen behoort ook tot de mogelijkheden.   

EN NADIEN? 

Biotechnieken is in principe een doorstroomrichting: na het zesde jaar kunnen de leerlingen terecht in verschillende studierichtingen in het hoger onderwijs. Doordat in de 3de graad de focus ligt op Natuurwetenschappen en Ecologie, zijn vervolgopleidingen binnen Green Tech (bv. Biotechnologie) zeker mogelijk. Het ruime pakket wiskunde en wetenschappen biedt slaagkansen in hogere studies waarin deze onderdelen aan bod komen: de professionele bacheloropleidingen Industriële wetenschappen, Industrieel ingenieur, Chemie, Elektrotechniek, Elektromechanica, Luchtvaart, Verpleegkunde, Vroedkunde… zijn maar enkele van de vele mogelijkheden. Andere overgangen zijn ook mogelijk.

Met dit diploma kan je eventueel ook rechtstreeks terecht op de arbeidsmarkt, als je liever niet verder studeert.  

bottom of page