top of page

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

!Deze lestabel  is onder voorbehoud van kleine wijzigingen!

2eGr_MW_edited.png

*FLX-UUR: Hierbij staan twee of meer leraren met expertisen in verschillende vakgebieden samen voor de klas.

**2x per jaar wordt er een vakoverschrijdende projectweek georganiseerd.

***Elke leerling breidt zijn/haar basisvorming uit met een
FLX-pakket van 1u.

****iWork: zelfregulerend leren volgens het wetenschappelijk model van Zimmerman.

Een FLX-uur wordt gegeven door een leraar die BINNEN een ander vak de doelstellingen met de leerlingen bereikt. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de leerlingen tijdens het taallabo bijgestaan worden door zowel de taalleraren als de leraar Kunst & Cultuur. Op die manier worden de doelen vanuit verschillende invalshoeken bekeken en leggen de leerlingen sneller linken en verbanden. Connectiviteit is dus ook aanwezig binnen onze lessentabellen. Bovendien staan op deze momenten minstens 2 leraren voor de klas om onze leerlingen te ondersteunen in hun leerproces. 

GOED OM TE WETEN

  • Je kan voor deze studierichting kiezen na elke basisoptie van het 2de leerjaar A. 

  • Maatschappij & Welzijn biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten. In de theorie wordt telkens een duidelijke link gelegd met de praktijk. 

  • Tijdens het vak Coaching werken we aan je  fysieke en mentale gezondheid. Je kan immers niet voor anderen zorgen, als je niet eerst voor jezelf zorgt. In deze lessen leer je omgaan met stress, leer je op een positieve manier naar jezelf en anderen kijken en leer je negativiteit ombuigen naar positieve energie. 

IETS VOOR JOU?

Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, bent sociaal, creatief en hebt een groot empathisch vermogen. De opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenleving. Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Je leert ook concrete toepassingen op het gebied van voeding en opvoedkunde. 

WAT NA DE 2DE GRAAD? 

Deze studierichting bereidt je onmiddellijk voor op de richting Gezondheids- en welzijnswetenschappen in de 3de graad. 

EN NADIEN? 

Na het afronden van de derde graad is het zeker mogelijk om verder te studeren. Je wordt hoofdzakelijk voorbereid op doorstroming naar opleidingen in het hoger onderwijs in: 

  • de gezondheidssector: verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, biomedische laboratoriumtechnologie, logopedie en audiologie, voedings- en dieetkunde… 

  • de sociale sector: gezinswetenschappen, orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie…

  • de onderwijssector: pedagogie van het jonge kind, kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs 

 

Andere richtingen zijn natuurlijk ook mogelijk. 
Als je op basis van dit diploma rechtstreeks naar de arbeidsmarkt wil doorstromen, dan kan dat ook. Je voldoet immers aan de kwalificatievereisten voor de verzorgende personeelsleden van o.a. de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

bottom of page