top of page

BIOTECHNIEKEN
(Techniek-wetenschappen)

DERDEGRAAD_TSO_TW.png

IETS VOOR JOU?

Je bent praktisch gericht én vindt een algemene vorming belangrijk. Je bent geboeid door wetenschappen (biologie, chemie en fysica én ecologie) en techniek. Je hebt een stevige wetenschappelijke basiskennis.

Je wil mee bouwen aan de wereld van morgen en bent geïnteresseerd in duurzame technologie en zorg voor het milieu vanuit een wetenschappelijk standpunt. 
Je verkiest een proefondervindelijke aanpak van de wetenschappen. Je voert graag wetenschappelijke experimenten uit. Je hebt aanleg voor wiskunde.
Je verkiest een meer praktische benadering van de vreemde talen (communicatieve vaardigheden + lectuur van vakliteratuur). Je schrijft graag wetenschappelijke verslagen.
Je bezit de nodige onderzoekende nieuwsgierigheid. Je bent handig en werkt nauwkeurig en zelfstandig. Je vertoont veel inzet en doorzettingsvermogen. 
Je wilt in het hoger onderwijs mogelijk verder studeren in een richting waar (natuur)wetenschappen een prominente rol spelen.

GOED OM TE WETEN

  • De logische vooropleiding is de 2de graad Techniek-Wetenschappen, maar instroom vanuit Natuurwetenschappen of een andere richting met minstens 5u wiskunde is zeker mogelijk. 

  • Techniek-wetenschappen is een theoretische studierichting. De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen (biologie, fysica, chemie en vooral ecologie) en op het onderzoek in het laboratorium. Wiskunde is een erg belangrijke component, is van een behoorlijk niveau en volgt hetzelfde leerplan als in de studierichtingen Biotechnische wetenschappen en Industriële wetenschappen. 

  • Het accent in deze richting ligt op een wetenschappelijke benadering van gezondheid, natuur en milieu. Duurzaamheid en ecologisch verantwoord handelen zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt.

EN NADIEN?

Techniek-Wetenschappen is in principe een doorstroomrichting: na het zesde jaar kunnen de leerlingen terecht in verschillende studierichtingen in het hoger onderwijs. Doordat in de 3de graad de focus ligt op Ecologie, zijn vervolgopleidingen binnen Green & Tech (bv. Agro- en Biotechnologie) zeker mogelijk. Het ruime pakket wiskunde en wetenschappen biedt slaagkansen in hogere studies waarin deze onderdelen aan bod komen: de professionele bacheloropleidingen Industriële wetenschappen, Industrieel ingenieur, Chemie, Elektrotechniek, Elektromechanica, Luchtvaart, Verpleegkunde, Vroedkunde… Andere overgangen zijn zeker ook mogelijk. 

Wie liever niet verder studeert, kan ook rechtstreeks terecht op de arbeidsmarkt. 

bottom of page