top of page

!Deze lestabel  is onder voorbehoud van kleine wijzigingen!

LATIJN-WISKUNDE

3DE GRAAD -  DOORSTROOM FINALITEIT (ASO) -  DOMEIN STEM

*FLX-UUR: Hierbij staan twee of meer leraren met expertisen in verschillende vakgebieden samen voor de klas.

**2x per jaar wordt er een vakoverschrijdende projectweek georganiseerd.

****iWork: zelfregulerend leren volgens het wetenschappelijk model van Zimmerman, met de focus op het hoger onderwijs.

GOED OM TE WETEN

  • De logische instroom voor deze studierichting is de 2de graad Latijn, liefst met extra pakket wiskunde. Je volgde dus bij voorkeur een richting met een behoorlijk pakket wiskunde én Latijn.  

  • De overgang vanuit Grieks-Latijn is ook mogelijk, mits een inhaalbeweging voor het vak wiskunde. 

IETS VOOR JOU?

Je bent geboeid door de studie van Latijn en je denkt graag na over de betekenis, de inhoud en de vorm van authentieke literaire werken uit de oudheid en de renaissance.

Je bent geïnteresseerd in uitdieping van verschillende aspecten van de Romeinse cultuur (Romeins recht, poëzie, retoriek...) en filosofie.
Je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden.
Je voelt je thuis in de wereld van structuren, symbolen, modellen en abstracties en scoort voor wiskunde systematisch goed. Je kan creatief met moeilijke wiskundige problemen omgaan en je kan doorbijten tot je een oplossing vindt.
Je zoekt een evenwicht tussen een exact wetenschappelijke en een verbaal-literaire component.

EN NADIEN?

Deze studierichting bereidt je zowel voor op studies met een zwaar wetenschappelijk en wiskundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten) zoals arts, tandarts, ingenieursopleidingen enz... als op studierichtingen die op andere domeinen dan wetenschappen zijn gericht (bv. Rechten, Psychologie, Communicatiewetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Romaanse of Germaanse talen...). Ook meer praktijkgerichte wetenschappelijke, sociaalgerichte of taalkundige studies (professionele bachelors aan hogescholen) behoren tot de mogelijkheden. Een uitgebreide waaier aan vervolgopleidingen is dus mogelijk.

Leerlingen die Latijn-wiskunde studeerden, doen het meestal prima in hogere vervolgstudies. 

Neem HIER even een kijkje als je daar graag meer over wil weten. 

bottom of page