top of page

!Deze lestabel  is onder voorbehoud van kleine wijzigingen!

LATIJN-WETENSCHAPPEN

3DE GRAAD -  DOORSTROOM FINALITEIT (ASO) -  DOMEIN STEM

3eGr_LAWE_edited.png

*FLX-UUR: Hierbij staan twee of meer leraren met expertisen in verschillende vakgebieden samen voor de klas.

**2x per jaar wordt er een vakoverschrijdende projectweek georganiseerd.

***Elke leerling breidt zijn/haar basisvorming uit met een
FLX-pakket van 1u.

****iWork: zelfregulerend leren volgens het wetenschappelijk model van Zimmerman, met de focus op het hoger onderwijs.

GOED OM TE WETEN

  • De logische instroom voor deze studierichting is de 2de graad Latijn (optie wetenschappen of wiskunde). 

  • De overgang vanuit Grieks-Latijn is ook mogelijk, mits een inhaalbeweging voor het vak wiskunde. 

  • De overgang vanuit de 2de graad Natuurwetenschappen vergt een grote inhaalbeweging voor het vak Latijn. Dit is mogelijk, maar niet aan te raden. 

IETS VOOR JOU?

Je bent geboeid door de studie van Latijn en je denkt graag na over de betekenis, de inhoud en de vorm van authentieke literaire werken uit de oudheid. Je bent geïnteresseerd in uitdieping van verschillende aspecten van de Romeinse cultuur (Romeins recht, poëzie, retoriek...) en filosofie.
Je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden.
Je hebt een grote belangstelling voor de verklaring van natuurverschijnselen en nadenken over wetenschappelijke vraagstukken schrikt je niet af. 
Je bezit voldoende wiskundige vaardigheden en je kan nauwgezet en methodisch werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten.
Je zoekt graag het evenwicht tussen een exact wetenschappelijke en een verbaal-literaire component.

EN NADIEN?

Deze studierichting bereidt je zowel voor op studies met een wetenschappelijke inslag (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten) zoals laborant, ingenieursopleidingen, Research & Development, architectuur, enz... als op studierichtingen die op andere domeinen dan wetenschappen zijn gericht (bv. Psychologie, Communicatiewetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten,  enz...). Ook meer praktijkgerichte wetenschappelijke, sociaalgerichte of educatief gerichte studies (professionele bachelors aan hogescholen) behoren tot de mogelijkheden. Een uitgebreide waaier aan vervolgopleidingen is dus mogelijk.

bottom of page