top of page

LATIJN-WETENSCHAPPEN

3DE GRAAD -  ASO -  DOMEIN STEM

BROCHURE_3DEGRAAD 2324 (9)_edited.jpg

GOED OM TE WETEN

  • De logische instroom voor deze studierichting is de 2de graad Latijn (optie wetenschappen of wiskunde). 

  • De overgang vanuit Grieks-Latijn is ook mogelijk, mits een inhaalbeweging voor het vak wiskunde. 

  • De overgang vanuit de 2de graad Natuurwetenschappen vergt een grote inhaalbeweging voor het vak Latijn. Dit is mogelijk, maar niet aan te raden. 

IETS VOOR JOU?

Je bent geboeid door de studie van Latijn en je denkt graag na over de betekenis, de inhoud en de vorm van authentieke literaire werken uit de oudheid. Je bent geïnteresseerd in uitdieping van verschillende aspecten van de Romeinse cultuur (Romeins recht, poëzie, retoriek...) en filosofie.
Je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden.
Je hebt een grote belangstelling voor de verklaring van natuurverschijnselen en nadenken over wetenschappelijke vraagstukken schrikt je niet af. 
Je bezit voldoende wiskundige vaardigheden en je kan nauwgezet en methodisch werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten.
Je zoekt graag het evenwicht tussen een exact wetenschappelijke en een verbaal-literaire component.

EN NADIEN?

Deze studierichting bereidt je zowel voor op studies met een wetenschappelijke inslag (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten) zoals laborant, ingenieursopleidingen, Research & Development, architectuur, enz... als op studierichtingen die op andere domeinen dan wetenschappen zijn gericht (bv. Psychologie, Communicatiewetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten,  enz...). Ook meer praktijkgerichte wetenschappelijke, sociaalgerichte of educatief gerichte studies (professionele bachelors aan hogescholen) behoren tot de mogelijkheden. Een uitgebreide waaier aan vervolgopleidingen is dus mogelijk.

bottom of page