top of page

!Deze lestabel  is onder voorbehoud van kleine wijzigingen!

LATIJN-MODERNE TALEN

3DE GRAAD -  DOORSTROOM FINALITEIT (ASO) -  DOMEIN TAAL&CULTUUR

3eGr_LAMT_edited.png

*FLX-UUR: Hierbij staan twee of meer leraren met expertisen in verschillende vakgebieden samen voor de klas.

**2x per jaar wordt er een vakoverschrijdende projectweek georganiseerd.

***Elke leerling breidt zijn/haar basisvorming uit met een
FLX-pakket van 1u.

****iWork: zelfregulerend leren volgens het wetenschappelijk model van Zimmerman, met de focus op het hoger onderwijs.

GOED OM TE WETEN

  • De logische instroom voor deze studierichting is de 2de graad Latijn of Grieks-Latijn

  • De overgang vanuit de 2de graad Natuurwetenschappen, Humane wetenschappen of Economie is mogelijk, maar vergt wel een grote inhaalbeweging voor het vak Latijn. 

  • Vanaf het 5de jaar zit in de studierichtingen met de component Moderne Talen het vak Duits standaard in het lessenpakket. Je kiest zelf of je dit pakket uitbreidt met het vak Chinees of het vak Spaans of nog een ander FLX-pakket. 

IETS VOOR JOU?

Je bent geboeid door de studie van Latijn en je denkt graag na over de betekenis, de inhoud en de vorm van authentieke literaire werken uit de oudheid. Je bent geïnteresseerd in uitdieping van verschillende aspecten van de Romeinse cultuur (Romeins recht, poëzie, retoriek...) en filosofie.
Je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden.
Je hebt een grote belangstelling voor taal- en letterkunde en bent bereid je hierin verder te verdiepen. 

Samen in de Europese literatuur duiken lijkt je wel wat en grote namen als Shakespeare, Jean de la Fontaine en Vergilius doen je dagdromen? 

Dan is deze richting zeker 'your cup of tea'!

EN NADIEN?

Deze studierichting bereidt je zowel voor op studies met een zwaar taalkundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten) zoals Romaanse en Germaanse filologie, enz... als op studierichtingen die op andere domeinen gericht (bv. Psychologie, Communicatiewetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Vertaler-Tolk...). Ook meer praktijkgerichte sociaalgerichte of taalkundige studies (professionele bachelors aan hogescholen), zoals een Educatieve Bachelor, behoren tot de mogelijkheden. Een uitgebreide waaier aan vervolgopleidingen is dus mogelijk.

bottom of page