top of page

!Deze lestabel  is in ontwerp en onder voorbehoud van wijzigingen!

LATIJN-GRIEKS

3DE GRAAD -  ASO -  DOMEIN TAAL&CULTUUR

BROCHURE_3DEGRAAD 2324 (11)_edited.jpg

GOED OM TE WETEN

  • De logische instroom voor deze studierichting is de 2de graad Grieks-Latijn

  • De overgang vanuit de 2de graad vanuit een andere studierichting is mogelijk, maar vergt wel een grote inhaalbeweging voor het vak Latijn en/of het vak Grieks. 

  • Vanaf het 5de jaar kan je dit pakket zelfs nog uitbreiden met Spaans, Chinees of een ander vak naar keuze! 

IETS VOOR JOU?

Je bent geboeid door de studie van klassieke talen en je denkt graag na over de betekenis, de inhoud en de vorm van authentieke literaire werken uit de oudheid. Je bent geïnteresseerd in uitdieping van verschillende aspecten van de Romeinse en Griekse cultuur (Romeins recht, poëzie, retoriek...) en filosofie.
Je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden.
Je hebt een grote belangstelling voor taal- en letterkunde en bent bereid je hierin verder te verdiepen. 

Samen in de Europese literatuur duiken lijkt je wel wat en grote namen als Shakespeare, Jean de la Fontaine en Vergilius doen je dagdromen? 

Dan is deze richting zeker 'your cup of tea'!

EN NADIEN?

Deze studierichting bereidt je zowel voor op studies met een zwaar taalkundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten) zoals Romaanse en Germaanse filologie, enz... als op studierichtingen die op andere domeinen zijn gericht (bv. Rechten, Psychologie, Communicatiewetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Vertaler-Tolk...). Ook meer praktijkgerichte sociaalgerichte of taalkundige studies (professionele bachelors aan hogescholen), zoals een Educatieve Bachelor, behoren tot de mogelijkheden. Een uitgebreide waaier aan vervolgopleidingen is dus mogelijk.

bottom of page