top of page

!Deze lestabel  is onder voorbehoud van kleine wijzigingen!

HUMANE WETENSCHAPPEN

3DE GRAAD -  DOORSTROOM FINALITEIT (ASO) -  DOMEIN MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

3eGr_HUWE_edited.png

*FLX-UUR: Hierbij staan twee of meer leraren met expertisen in verschillende vakgebieden samen voor de klas.

**2x per jaar wordt er een vakoverschrijdende projectweek georganiseerd.

***Elke leerling breidt zijn/haar basisvorming uit met een
FLX-pakket van 1u.

****iWork: zelfregulerend leren volgens het wetenschappelijk model van Zimmerman, met de focus op het hoger onderwijs.

GOED OM TE WETEN

  • De logische instroom voor deze studierichting is de 2de graad Humane Wetenschappen, maar je kunt in principe in deze studierichting instappen na elke basisoptie in de 2de graad ASO. 

  • In de derde graad ligt de klemtoon op onderzoek en ontwikkeling in de humane wetenschappen. Aan de hand van concrete onderzoeksvragen voeren we zelf onderzoeken uit van opstart tot rapportering.

  • Er is heel wat aandacht voor de zgn. 21ste eeuwse vaardigheden. Daarom zit het vak Mediawijsheid vast in het lessenpakket. 

IETS VOOR JOU?

Je bent geboeid door mens en samenleving en de wetenschappelijke disciplines psychologie, sociologie en antropologie. Je wil inzicht krijgen in de wereld waarin je leeft.
Je hebt interesse voor politiek, recht, filosofie en media en je hebt een ruime culturele belangstelling. Je wordt eveneens aangesproken door de levenswijze van mensen in andere culturen.
Je wil graag observeren, kritisch analyseren en synthetiseren. Je staat open voor reflectie op de eigen manier van werken.
Je hecht belang aan communicatieve competentie in het Nederlands en in de moderne vreemde talen.

EN NADIEN?

Deze studierichting bereidt je in principe niet voor op de arbeidsmarkt. Als je Humane wetenschappen volgt, bereid je je voor op hogere studies, meestal in een sociale of pedagogische richting zoals Communicatiewetenschappen, Sociale en Culturele Agogiek, Politieke en Sociale Wetenschappen, Rechten, enz...  Zowel een academische (universiteit) als een professionele (hogeschool) bachelor behoren tot de mogelijkheden. Je slaagkansen zijn natuurlijk sterk afhankelijk van je inzet en capaciteiten.

Sterk wiskundige of wetenschappelijke vervolgrichtingen zullen een extra inspanning vereisen. 

bottom of page