top of page

!Deze lestabel  is in ontwerp en onder voorbehoud van wijzigingen!

GRIEKS-WISKUNDE

3DE GRAAD -  ASO -  DOMEIN STEM

DERDEGRAAD_GRIWI.png

IETS VOOR JOU?

Je bent geboeid door de studie van Grieks en je denkt graag na over betekenis, inhoud en vorm van authentieke literaire werken uit de oudheid. Je bent geïnteresseerd in de Griekse cultuur en filosofie.
Je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden.
Je voelt je thuis in de wereld van structuren, symbolen, modellen en abstracties en scoort voor wiskunde systematisch goed. Je kan creatief met moeilijke wiskundige problemen omgaan en je kan doorbijten tot je een oplossing vindt.
Je zoekt graag het evenwicht tussen een exact wetenschappelijke en een verbaal-literaire component.

GOED OM TE WETEN

  • De logische instroom voor deze studierichting is de 2de graad Grieks optie wetenschappen. Je volgde dus bij voorkeur een richting met 5u wiskunde én Grieks. 

  • De overgang vanuit Grieks-Latijn is ook mogelijk, mits een inhaalbeweging voor het vak wiskunde. 

  • De overgang vanuit de 2de graad Natuurwetenschappen vergt een grote inhaalbeweging voor het vak Grieks. 

EN NADIEN?

Deze studierichting bereidt je zowel voor op studies met een zwaar wetenschappelijk en wiskundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten) zoals Geneeskunde, Tandheelkunde, ingenieursopleidingen enz... als op studierichtingen die op andere domeinen dan wetenschappen zijn gericht (bv. Psychologie, Communicatiewetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Romaanse of Germaanse talen...). Ook meer praktijkgerichte wetenschappelijke, sociaalgerichte of taalkundige studies (professionele bachelors aan hogescholen) behoren tot de mogelijkheden. Een uitgebreide waaier aan vervolgopleidingen is dus mogelijk.

bottom of page