top of page

!Deze lestabel  is onder voorbehoud van kleine wijzigingen!

GEZONDHEIDSZORG

3DE GRAAD -  DUBBELE FINALITEIT - TSO -  DOMEIN MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

*FLX-UUR: Hierbij staan twee of meer leraren met expertisen in verschillende vakgebieden samen voor de klas.

**2x per jaar wordt er een vakoverschrijdende projectweek georganiseerd.

***Elke leerling breidt zijn/haar basisvorming uit met een
FLX-pakket van 1u.

****iWork: zelfregulerend leren volgens het wetenschappelijk model van Zimmerman, met de focus op het hoger onderwijs.

*****Inclusief 1 keer een blokstage van 3 weken.

GOED OM TE WETEN

  • Je kan voor deze studierichting kiezen na elke ASO- of TSO-richting in de 2de graad. De meest logische vooropleiding is de richting Maatschappij & Welzijn: Sociale en Technische wetenschappen.  

  • Deze opleiding richt zich tot sociaalvoelende jongeren met interesse voor alles wat met de gezondheid en het welzijn van de mensen te maken heeft. Je onderzoekt dit vanuit een theoretisch-wetenschappelijke benadering. 

  • Waar Sociale en Technische wetenschappen eerder de focus leggen op het curatieve ('Hoe word ik (terug) gezond?'), gaat het bij Gezondheids- en Welzijnswetenschappen eerder over het preventieve aspect van gezondheidszorg ('Hoe blijf ik gezond?') 

  • In deze richting zit het vak Mindfulness vast in het lessenrooster. Je kan immers niet voor anderen zorgen, als je niet eerst voor jezelf zorgt. 

IETS VOOR JOU?

Je leert sociale en zorgende vaardigheden en de ondersteunende wetenschappelijke kennis. Deze studie richt zich op de omgang met de mens als totale persoon in al zijn aspecten: fysiek, psychisch, sociaal (en spiritueel).

In Project Life & Health ligt de focus op opvoedkunde (psychologie en pedagogiek), verzorging (gezondheid en welzijn), toegepaste wetenschappen (biologie, chemie en fysica en ecologie) en (gezonde) voeding. Je benadert een gezonde levensstijl niet vanuit elk vak afzonderlijk, maar geïntegreerd in een logisch geheel. Connectiviteit, ook tussen vakken, vinden we immers essentieel! 
In de praktijklessen over het kleuteronderwijs, kinderdagverblijven, bejaardentehuizen, gehandicaptenzorg, onthaalgezinnen... oefen je de aangeleerde vaardigheden en kennis.

EN NADIEN?

Na het afronden van de derde graad is het zeker mogelijk om verder te studeren. Je wordt hoofdzakelijk voorbereid op doorstroming naar opleidingen in het hoger onderwijs in: 

  • de gezondheidssector: verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, biomedische laboratoriumtechnologie, logopedie en audiologie, voedings- en dieetkunde… 

  • de sociale sector: gezinswetenschappen, orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie…

  • de onderwijssector: pedagogie van het jonge kind, kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs 

 

Andere richtingen zijn natuurlijk ook mogelijk. 
Als je op basis van dit diploma rechtstreeks naar de arbeidsmarkt wil doorstromen, dan kan dat ook. Je voldoet immers aan de kwalificatievereisten voor de verzorgende personeelsleden van o.a. de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

bottom of page