top of page

PEUTERTJES VAN 2,5 JAAR
DIE VOOR HET EERST NAAR SCHOOL KOMEN

HOE MOET JE JE KIND INSCHRIJVEN ?

Stap 1: Kom op donderdag 9 februari een bezoek aan onze school brengen om een kijkje komen nemen in onze peuterklasjes. Dit kan van 09.00-12.00 en van 13.30-15.00 uur.
Zo  kunnen we jullie en jullie zoon/dochter beter te leren kennen, maar kunnen ook jullie kennis maken met ons pedagogisch project, de school,.... .

Stap 2: maak kennis met het aanmeldingssysteem
Op donderdag 16 februari 2023 om 19.30 uur is er een digitaal infomoment. De link kan je vinden op de gemeentelijke website of rechtstreeks: https://leopoldsburg.aanmelden.in/ 

Stap 3: Elektronisch aanmelden van dinsdag 28 februari 2023 t.e.m. dinsdag 21 maart 2023.

 • voor 21 maart beslist om in september in onze school te starten ? 

 • na 21 maart beslist om in september in onze school te starten ? 

  • Neem dan alvast telefonisch contact op met het secretariaat om een afspraak te maken.

  • Vanaf 23 mei start de vrije inschrijving en mag je langskomen om in te schrijven.

 

Stap 4: Inschrijven in onze school vanaf 24 maart. ​

 • Maak telefonisch een afspraak via juf Daisy of juf Christel van het secretariaat: 011/341149.

Wat breng je mee ?

 • je ticket van de toekenning van de school via het elektronisch aanmelden (indien van toepassing)

 • een officieel document nodig waarop het rijksregisternummer van je kind staat: KIDS-id of een document samenstelling gezin (gemeentelijke dienst bevolking of via het e-loket op www.leopoldsburg.be)

 • 2 klevertjes van het ziekenfonds

Stap 5: Start van de schoolloopbaan in onze school. ​

Bij een overstap naar onze school, vragen we rekening te houden met deze aspecten: 

 • toegang voor de ouders tot een pc/smartphone voor gebruik van ons schoolplatform smartschool;  

 • toegang voor de ouders tot internet voor gebruik van ons schoolplatform smartschool;  

 • ook thuis in te zetten op zelfstandigheid, zindelijkheid en taalvaardigheid.

WANNEER MAG MIJN PEUTER NAAR SCHOOL?

Peuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum dat ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.
Kindjes (jonger dan 3 jaar) mogen in de kleuterschool starten vanaf de volgende instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie

 • de eerste schooldag na de herfstvakantie

 • de eerste schooldag na de kerstvakantie

 • 1 februari of de eerste schooldag na 1 februari

 • de eerste schooldag na de krokusvakantie

 • de eerste schooldag na de paasvakantie

 • de eerste schooldag na Hemelvaart.

Een kleuter die op een instapdatum tweeënhalf jaar wordt, mag vanaf die datum worden ingeschreven en toegelaten.
Je kan de instapdatum berekenen via deze link van de Vlaamse overheid:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter 

bottom of page