top of page

!Deze lestabel  is in onder voorbehoud van kleine wijzigingen!

ECONOMIE-MODERNE TALEN

3DE GRAAD -  DOORSTROOM FINALITEIT (ASO) -  DOMEIN ECONOMIE & ORGANISATIE

3eGr_ECMT_edited.png

Wil je meer weten over het vak Economie? Klik dan hier. 

*FLX-UUR: Hierbij staan twee of meer leraren met expertisen in verschillende vakgebieden samen voor de klas.

**2x per jaar wordt er een vakoverschrijdende projectweek georganiseerd.

***Elke leerling breidt zijn/haar basisvorming uit met een
FLX-pakket van 1u.

****iWork: zelfregulerend leren volgens het wetenschappelijk model van Zimmerman, met de focus op het hoger onderwijs.

GOED OM TE WETEN

  • De logische instroom voor deze studierichting is de 2de graad Economie, maar je kunt in principe in deze studierichting instappen na elke basisoptie in de 2de graad ASO, zeker als je het aanvullend pakket Economie 2u hebt gevolgd. 

  • Alle leerlingen kunnen hun basisvorming nog uitbreiden met een FLX-pakket van 2u naar keuze. Voor de leerlingen van het zesde jaar, die nog onder het oude leerplan vallen, is er een uitdoofscenario. Zij kunnen dit schooljaar dus nog niet kiezen voor de nieuwe keuzepakketten en hebben in plaats daarvan Marketing en Spaans in hun rooster zitten. 

IETS VOOR JOU?

Je hebt belangstelling voor het economisch functioneren van onze samenleving.
Je bent geïnteresseerd in de praktische toepassingen van je kennis van economie, maar je kan ook overweg met theoretische leerstof.
Je wil je kennis van vreemde talen verruimen en je communicatieve vaardigheden vergroten.
Je bent gemotiveerd om literaire en taalbeschouwelijke aspecten van een taal te bestuderen.
Je hebt een richting met een pakket economie gevolgd in de tweede graad of je bereidt je voor op het vijfde jaar door middel van een zelfstudiepakket. Je komt liefst uit een richting met een behoorlijk pakket talen of bent bereid je achterstand voor de taalvakken weg te werken. 

EN NADIEN?

Deze studierichting bereidt je in principe niet voor op de arbeidsmarkt. Als je Economie-moderne talen volgt, krijg je een degelijke voorbereiding op taalkundige of meer algemene studies (bv. Communicatiewetenschappen, Agogiek... ) aan de universiteit. Economische studies op professioneel of academisch niveau behoren ook tot de mogelijkheden. Je slaagkansen zijn natuurlijk sterk afhankelijk van je inzet en capaciteiten. Ook een professionele bachelor als Bedrijfs- of Eventmanagement, Accountancy of Rechtspraktijk, is zeker een optie. Uiteraard zijn nog heel wat andere vervolgstudies mogelijk.

bottom of page