top of page

ECONOMIE-MODERNE TALEN

3DE GRAAD -  ASO -  DOMEIN ECONOMIE & ORGANISATIE

DERDEGRAAD_ECMT.png

Wil je meer weten over het vak Economie? Klik dan hier. 

GOED OM TE WETEN

  • De logische instroom voor deze studierichting is de 2de graad Economie, maar je kunt in principe in deze studierichting instappen na elke basisoptie in de 2de graad ASO, zeker als je het aanvullend pakket Economie 4u hebt gevolgd. 

  • Vanaf het 5de jaar zit ook Spaans vast in het pakket in deze studierichting. Wie echt gezegend is met een talenknobbel, kan het pakket moderne talen nog uitbreiden met Chinees. Kennnis van deze taal en cultuur kan in de economische wereld heel wat voordelen opleveren. 

IETS VOOR JOU?

Je hebt belangstelling voor het economisch functioneren van onze samenleving.
Je bent geïnteresseerd in de praktische toepassingen van je kennis van economie, maar je kan ook overweg met theoretische leerstof.
Je wil je kennis van vreemde talen verruimen en je communicatieve vaardigheden vergroten.
Je bent gemotiveerd om literaire en taalbeschouwelijke aspecten van een taal te bestuderen.
Je hebt een richting met een pakket economie gevolgd in de tweede graad of je bereidt je voor op het vijfde jaar door middel van een zelfstudiepakket. Je komt liefst uit een richting met een behoorlijk pakket talen of bent bereid je achterstand voor de taalvakken weg te werken. 

EN NADIEN?

Deze studierichting bereidt je in principe niet voor op de arbeidsmarkt. Als je Economie-moderne talen volgt, krijg je een degelijke voorbereiding op taalkundige of meer algemene studies (bv. Communicatiewetenschappen, Agogiek... ) aan de universiteit. Economische studies op professioneel of academisch niveau behoren ook tot de mogelijkheden. Je slaagkansen zijn natuurlijk sterk afhankelijk van je inzet en capaciteiten. Ook een professionele bachelor als Bedrijfs- of Eventmanagement, Accountancy of Rechtspraktijk, is zeker een optie. Uiteraard zijn nog heel wat andere vervolgstudies mogelijk.

Lessentabellen van FLX-11.png
bottom of page