top of page

ZORG & WELZIJN

!Deze lestabel  is in ontwerp en onder voorbehoud van wijzigingen!

2eGr_ZW_edited.png

*FLX-UUR: Hierbij staan twee of meer leraren met expertisen in verschillende vakgebieden samen voor de klas.

**2x per jaar wordt er een vakoverschrijdende projectweek georganiseerd.

GOED OM TE WETEN

  • De logische instroom voor deze studierichting is na de eerste graad Maatschappij en Welzijn in de A- of B-stroom, maar je kunt in principe in deze studierichting instappen na elke basisoptie in de 1ste graad met leerplan A of B. 

  • De vakken Nederlands, wiskunde, geschiedenis en aardrijkskunde worden niet meer apart gegeven, maar geïntegreerd en projectmatig aangeboden binnen het vak PAV, Project Algemene Vakken. 4 u per week wordt de PAV-leraar bijgestaan door een collega-vakexpert in Nederlands, STEM of wiskunde, om jou optimaal te ondersteunen in jouw leerproces.  

  • In het 4de jaar zit voorlopig ook nog het vak muzikale opvoeding in het programma. Wil je hier meer over weten? Klik dan even hier

IETS VOOR JOU?

Je bent een warme, menselijke en sociale leerling die zich met hart en ziel wil inzetten om kinderen of oudere mensen te helpen, zowel in thuissituaties als in instellingen.

Je hebt interesse en aandacht voor gezonde voeding en een aangename woon- en leefsituatie.
Graag met mensen omgaan en voor hen willen zorgen is een must. Graag met je handen en creatief bezig zijn, is erg belangrijk. 
Zorg & Welzijn is een praktische studierichting waarin de zorg voor de persoon en het gezin centraal staan. Je leert allerlei vaardigheden die nuttig zijn in de omgang met kinderen, volwassenen en bejaarden in hun eigen leefomgeving. 
De vakken richten zich naar de zorg voor gezondheid en welzijn (veiligheid, hygiëne en verzorging in gezin, familie, omgaan met jezelf en anderen in je eigen leefsituatie), zorg voor voeding en interieur (gezonde voeding en warenkennis van de voedingsproducten, woon- en leefomgeving). 
De praktijk richt zich ook naar het interieur (inrichting van het huishouden, organisatie en hygiëne van de woning) en het onderhoud van textiel. Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteitsvolle uitvoering van praktische opdrachten.

WAT NA DE 2DE GRAAD? 

Op het einde van het tweede leerjaar van de tweede graad Zorg & Welzijn krijg je het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs. Na de tweede graad stroom je logisch door naar de derde graad Verzorging BSO.

EN NADIEN? 

Na het afronden van de derde graad Verzorging kan je in principe meteen terecht op de arbeidsmarkt.

De meeste leerlingen kiezen echter nog voor een 7de specialisatiejaar.

Op onze school is dat

  • het 7de jaar Assistentie in Wonen, Zorg en Welzijn: Wanneer je dit diploma behaalt, mag je jezelf Zorgkundige noemen. Er is veel vraag naar studenten met een dergelijke opleiding op de arbeidsmarkt. 

  • het 7de jaar Kinderbegeleider: deze richting is nieuw op onze campus en zal ingericht worden vanaf september '20. Ook als je hierin afstudeert, heb je goede kansen op de arbeidsmarkt. 

Afhankelijk van je motivatie en capaciteiten kan je er ook voor kiezen om verder te studeren in een nauw verwante richting, zoals een Educatieve Bachelor in het Kleuteronderwijs of een opleiding als Opvoed(st)er. Vaak kiezen leerlingen ook voor een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs (HBO5), zoals verpleegkunde. 

bottom of page