top of page

!Deze lestabel  is onder voorbehoud van kleine wijzigingen!

BEDRIJFSORGANISATIE

3DE GRAAD -  DUBBELE FINALITEIT - TSO -  ECONOMIE & ORGANISATIE

IETS VOOR JOU?

 • Je bent praktisch gericht én vindt een algemene vorming belangrijk.

 • Je hebt een ruime interesse voor het bedrijfsleven in al zijn aspecten.

 • Je hebt aanleg en interesse voor boekhouden en toegepaste informatica.

 • Je hebt een behoorlijke wiskundige basiskennis en je werkt graag met cijfers.

 • Je programmeert graag of wil je kennis hierover uitbreiden. 

 • Je kan probleemoplossend denken en handelen en hebt een grote dosis ondernemingszin. 

 • Je kan zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig werken.

 • Je wilt verder studeren in het hoger onderwijs (professionele bachelor). 

 • Je denkt aan een beroep in de boekhoudkundige en informaticadienst van een bedrijf.

GOED OM TE WETEN

 • De leerlingen stappen in na de tweede graad ASO of TSO. Een richting met minstens 4u Economie is de logische vooropleiding. 

 • Ook als je een andere richting zonder economie volgde in de tweede graad ASO en TSO is de instap in de derde graad Boekhouden-informatica TSO eventueel nog mogelijk, op voorwaarde dat je bereid bent om onder begeleiding achterstanden weg te werken. Inhaallessen en extra oefeningen zijn in dat geval wel noodzakelijk!

EN NADIEN?

Deze studierichting is de ideale voorbereiding op een professionele bachelor in de Accountancy of IT-sector. Wil je toch rechtstreeks doorstromen naar de arbeidsmarkt, dan kan dat uiteraard ook. 

Ook een lerarenopleiding behoort tot de mogelijkheden. 

bottom of page