top of page

ECONOMIE-WISKUNDE

3DE GRAAD -  ASO -  DOMEIN ECONOMIE & ORGANISATIE

DERDEGRAAD_ECWI.png

Wil je meer weten over het vak Economie? Klik dan hier. 

IETS VOOR JOU?

Je bent geboeid door de abstracte wereld van wiskunde én door de economische realiteit.
Je beschikt over een stevige dosis intelligentie en abstraherend vermogen: je voelt je thuis in de wereld van getallen, structuren en economische modellen en je kan creatief omgaan met moeilijke wiskundige en economische problemen.
Je hebt het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om vroeger opgedane kennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden.
Je hebt een richting met een pakket economie gevolgd in de tweede graad of je bereidt je voor op het vijfde jaar door middel van een zelfstudiepakket. Je komt liefst uit een richting met 5 uren wiskunde of bent bereid je achterstand voor dit vak weg te werken. 

GOED OM TE WETEN

  • De logische instroom voor deze studierichting is de 2de graad Economie, maar je kunt in principe in deze studierichting instappen na elke basisoptie in de 2de graad ASO, zeker als je het aanvullend pakket Economie 4u hebt gevolgd. 

  • Vanaf het schooljaar 2020-2021 vervangen we de aparte wetenschapsvakken Biologie, Chemie en Fysica door het geïntegreerde vak Natuurwetenschappen. Dit zal in schooljaar 2021-2022 worden doorgetrokken naar het zesde jaar. Dat geldt ook voor de FLX-pakketten waaruit deze leerlingen een keuze kunnen maken. 

EN NADIEN?

Deze studierichting bereidt je niet rechtstreeks voor op de arbeidsmarkt. Wie Economie-wiskunde volgt, krijgt een degelijke voorbereiding op studies met een economische of wiskundige inslag aan de universiteit (academische bachelor). Je slaagkansen zijn natuurlijk sterk afhankelijk van je inzet en capaciteiten. Ook een professionele bachelor aan een hogeschool, zoals Bedrijfs- of Eventmanagement, Accountancy of Rechtspraktijk, behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard zijn nog tal van andere vervolgstudies mogelijk. 

Lessentabellen van FLX-10.png

*vanaf sept ‘21 worden deze vakken voor het 6de jaar vervangen door het vak Natuurwetenschappen 2u 

**vanaf sept ‘21 zit informatica voor het 6de jaar niet meer vast in het curriculum, maar in het keuzepakket

bottom of page