top of page

!Deze lestabel  is onder voorbehoud van kleine wijzigingen!

ECONOMIE-WISKUNDE

3DE GRAAD -  DOORSTROOM FINALITEIT (ASO) -  DOMEIN ECONOMIE & ORGANISATIE

Wil je meer weten over het vak Economie? Klik dan hier. 

GOED OM TE WETEN

  • De logische instroom voor deze studierichting is de 2de graad Economie, maar je kunt in principe in deze studierichting instappen na elke basisoptie in de 2de graad ASO, zeker als je het aanvullend pakket Economie 2u hebt gevolgd. 

  • Al onze vijfdejaars Doorstroomfinaliteit kunnen vrij 2u kiezen uit het FLXtra-pakket. 

  • De oude leerplannen kennen een uitdoofscenario in 2023, dus enkel het zesde jaar behoudt nog het keuzevak marketing. Vanaf schooljaar 2024-2025 kan ook het zesde jaar kiezen voor O², Spaans of Lifeskills for Society.

IETS VOOR JOU?

Je bent geboeid door de abstracte wereld van wiskunde én door de economische realiteit.
Je beschikt over een stevige dosis intelligentie en abstraherend vermogen: je voelt je thuis in de wereld van getallen, structuren en economische modellen en je kan creatief omgaan met moeilijke wiskundige en economische problemen.
Je hebt het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om vroeger opgedane kennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden.
Je hebt een richting met een pakket economie gevolgd in de tweede graad of je bereidt je voor op het vijfde jaar door middel van een zelfstudiepakket. Je komt liefst uit een richting met een behoorlijk aantal uren wiskunde of bent bereid je achterstand voor dit vak weg te werken. 

EN NADIEN?

Deze studierichting bereidt je niet rechtstreeks voor op de arbeidsmarkt. Wie Economie-wiskunde volgt, krijgt een degelijke voorbereiding op studies met een economische of wiskundige inslag aan de universiteit (academische bachelor/master). Je slaagkansen zijn natuurlijk sterk afhankelijk van je inzet en capaciteiten. Ook een professionele bachelor aan een hogeschool, zoals Bedrijfs- of Eventmanagement, Accountancy of Rechtspraktijk, behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard zijn nog tal van andere vervolgstudies mogelijk. 

bottom of page