top of page

NATUURWETENSCHAPPEN

NATUURWETEN.-DOORSTROOM.png

GOED OM TE WETEN

  • Je kan voor deze studierichting kiezen na elke basisoptie van het 2de leerjaar A. 

  • Je kan deze studierichting combineren met een FLX- pakket naar keuze. 

  • Wie verzot is op wetenschappen, kan bovenop het uitgebreide basispakket kiezen voor nog 2u extra seminarie wetenschappen, waarin vooral onderzoekend en ontdekkend leren centraal staan. Er wordt elk jaar gewerkt rond een ander onderwerp. De voorbije jaren kwamen al heel wat fijne onderwerpen aan bod: wetenschappelijke missies met een drone, programmeren, ... 

IETS VOOR JOU?

Je hebt een uitgesproken aanleg en interesse voor wetenschappen en wiskunde én je wil een diepgaande algemene theoretische vorming.

Deze algemeen vormende richting creëert extra ruimte en diepgang voor biologie, chemie en fysica.

Aangezien dit een vrij theoretische ASO/Doorstroom-richting is, zal je hier geen praktische voorbereiding op een beroep krijgen en is de bedoeling dat je na het 6de jaar gaat verder studeren.   

WAT NA DE 2DE GRAAD? 

De richting Natuurwetenschappen bereidt je rechtstreeks voor op de volgende studierichtingen in de derde graad: Wetenschappen-wiskunde en Moderne talen-Wetenschappen. Andere ASO-richtingen kunnen ook, maar vereisen dat je je bijwerkt voor de hoofdvakken. Overstappen naar een TSO-richting, zoals Techniek-Wetenschappen, behoort natuurlijk ook steeds tot de mogelijkheden.  

EN NADIEN? 

Deze ASO/Doorstroom-studierichting bereidt je in principe niet voor op de arbeidsmarkt maar richt zich op de doorstroom naar hoger onderwijs. 
Ook verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen behoort na het afstuderen tot de mogelijkheden.
De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de meer wetenschappelijk georiënteerde richtingen van zowel hoger professioneel als universitair onderwijs, zoals bijvoorbeeld geneeskunde of ingenieurswetenschappen, maar andere vervolgopleidingen zijn zeker ook mogelijk.

bottom of page