top of page

HUMANE WETENSCHAPPEN 

Een FLX-uur wordt gegeven door een leraar die BINNEN een ander vak bepaalde doelstellingen met de leerlingen bereikt.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de leerlingen tijdens het taallabo bijgestaan worden door zowel de taalleraren als de leraar Kunst & Cultuur. Op die manier worden de doelen vanuit verschillende invalshoeken bekeken en leg je sneller linken en verbanden.


Connectiviteit is dus ook aanwezig binnen onze lessentabellen. Bovendien staan op deze momenten minstens 2 leraren voor de klas om jou te ondersteunen in jouw leerproces. 

!Deze lestabel  is onder voorbehoud van kleine wijzigingen!

*FLX-UUR: Hierbij staan twee of meer leraren met expertisen in verschillende vakgebieden samen voor de klas.

**2x per jaar wordt er een vakoverschrijdende projectweek georganiseerd.

***Elke leerling breidt zijn/haar basisvorming uit met een FLX-pakket van 1u.

****iWork: zelfregulerend leren volgens het wetenschappelijk model van Zimmerman.

GOED OM TE WETEN

  • Je kan voor deze studierichting kiezen na elke basisoptie van het 2de leerjaar A. 

  • Je kan deze studierichting combineren met een FLX-pakket naar keuze. Daarin is altijd iWork inbegrepen.

IETS VOOR JOU?

Ben je geïnteresseerd in het reilen en zeilen van verschillende soorten samenlevingen?

Zeggen taal en cultuur je wel wat?

Wil je iets meer weten over het hoe en waarom van menselijk gedrag?

Dan zit je in deze studierichting op je plaats. Je bestudeert er menswetenschappen in de ruime zin van het woord.

Je hebt aandacht voor cultuur en psychologie, voor taal en communicatie.

Aangezien dit een vrij theoretische Doorstroom/ASO-richting is, zal je hier geen praktische voorbereiding op een beroep krijgen en is de bedoeling dat je na het 6de jaar gaat verder studeren. 

WAT NA DE 2DE GRAAD? 

Na de 2de graad stroom je best door naar de 3de graad Doorstroom Humane wetenschappen (ASO). Doorstromen naar een Dubbele finaliteit-richting (TSO), zoals Gezondheids- en welzijnswetenschappen, kan uiteraard ook.

EN NADIEN? 

Deze Doorstroom-studierichting (ASO) bereidt je niet voor op de arbeidsmarkt. In principe kun je na de derde graad verder studeren in verschillende vormen van hoger onderwijs. De uitwegen na deze studierichting zijn ruim.
Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident.
De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de sociale richtingen van het hoger professioneel (studiegebieden Sociaal-Agogisch werk en Onderwijs) en het academisch onderwijs (sociologie, psychologie, pedagogie, geschiedenis, …) maar andere vervolgopleidingen zijn zeker ook mogelijk. 

bottom of page