top of page

HUMANE WETENSCHAPPEN 

Een FLX-uur wordt gegeven door een leraar die BINNEN een ander vak bepaalde doelstellingen met de leerlingen bereikt.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de leerlingen tijdens het taallabo bijgestaan worden door zowel de taalleraren als de leraar Kunst & Cultuur. Op die manier worden de doelen vanuit verschillende invalshoeken bekeken en leg je sneller linken en verbanden.


Connectiviteit is dus ook aanwezig binnen onze lessentabellen. Bovendien staan op deze momenten minstens 2 leraren voor de klas om jou te ondersteunen in jouw leerproces. 

Kopie van afdrukversie BROCHURE_2DEGRAAD 2223.png

Wij bieden geen aparte richting Economie aan in de 2de graad. Wil je toch graag Economie volgen in de derde graad, dan kies je best het pakket 2u Economie. Wil je weten wat dit zoal inhoudt? Klik dan hier

GOED OM TE WETEN

  • Je kan voor deze studierichting kiezen na elke basisoptie van het 2de leerjaar A. 

  • Je kan deze studierichting combineren met een FLX-pakket naar keuze. Daarin is altijd iWork inbegrepen.

  • Onze leerkracht Chinees maakte alvast een filmpje om jullie even kennis te laten maken met het vak:

IETS VOOR JOU?

Ben je geïnteresseerd in het reilen en zeilen van verschillende soorten samenlevingen?

Zeggen taal en cultuur je wel wat?

Wil je iets meer weten over het hoe en waarom van menselijk gedrag?

Dan zit je in deze studierichting op je plaats. Je bestudeert er menswetenschappen in de ruime zin van het woord.

Je hebt aandacht voor cultuur en psychologie, voor taal en communicatie.

Aangezien dit een vrij theoretische Doorstroom/ASO-richting is, zal je hier geen praktische voorbereiding op een beroep krijgen en is de bedoeling dat je na het 6de jaar gaat verder studeren. 

WAT NA DE 2DE GRAAD? 

Na de 2de graad stroom je best door naar de 3de graad ASO Humane wetenschappen. Als je het keuzepakket met 2u Economie hebt gekozen, kan je ook doorstromen naar Economie-moderne talen in de 3de graad. Economie-wiskunde kan ook, maar dan dien je wel extra inspanningen te leveren voor het vak Wiskunde. Doorstromen naar een TSO/Dubbele finaliteit-richting, zoals Gezondheids- en welzijnswetenschappen, kan uiteraard ook.

EN NADIEN? 

Deze ASO/Doorstroom-studierichting bereidt je niet voor op de arbeidsmarkt. In principe kun je na de derde graad verder studeren in verschillende vormen van hoger onderwijs. De uitwegen na deze studierichting zijn ruim.
Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident.
De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de sociale richtingen van het hoger professioneel (studiegebieden Sociaal-Agogisch werk en Onderwijs) en het academisch onderwijs (sociologie, psychologie, pedagogie, geschiedenis, …) maar andere vervolgopleidingen zijn zeker ook mogelijk. 

bottom of page