top of page

LATIJN - GRIEKS 

!Deze lestabel  is in onder voorbehoud van kleine wijzigingen!

*FLX-UUR: Hierbij staan twee of meer leraren met expertisen in verschillende vakgebieden samen voor de klas.

**2x per jaar wordt er een vakoverschrijdende projectweek georganiseerd.

***Elke leerling breidt zijn/haar basisvorming uit met een optiepakket van 2u.

GOED OM TE WETEN

  • Je kan voor deze studierichting kiezen na elke basisoptie van het 2de leerjaar A. De leerlingen uit de basisoptie Latijn hebben wel al een minimum aan Grieks gehad in de 1ste graad. Koos je dus niet voor deze basisoptie, dan zal je een inhaalbeweging moeten maken. 

  • Omdat deze leerlingen al méér in hun lessenpakket hebben zitten dan de leerlingen van de andere Doorstroom-richtingen (ASO), kunnen zij geen extra basispakket kiezen in het derde jaar (wél in het vierde jaar.) 

IETS VOOR JOU?

Hou je van de Griekse taal en cultuur en heb je een brede algemene interesse?

Raakte je in de eerste graad misschien al helemaal in de ban van het Griekse alfabet?

Wil je de Griekse samenleving en cultuur bestuderen, niet enkel om die oude talen te leren kennen, maar ook te leren om probleemoplossend denken en je analytisch denkvermogen aan te scherpen? 

Wil je een goede basis leggen voor het aanleren van vreemde talen? 

Wil je na het secundair onderwijs nog alle kanten op kunnen en je nu nog niet vastpinnen op 1 vakgebied? 

WAT NA DE 2DE GRAAD? 

De meest logische vervolgopleiding na de 2de graad is de derde graad Doorstroom Latijn-Grieks. 

Koos je voor het pakket met extra wetenschappen of wiskunde in het vierde jaar, dan is kan je als vervolgopleiding in de 3de graad ook Grieks-wiskunde, Latijn-wiskunde of Latijn-wetenschappen kiezen. Koos je voor FLXtra Duits, dan kan je logischerwijze doorstromen naar Latijn-Moderne Talen. Andere Doorstroom-richtingen (ASO) kunnen uiteraard ook, maar vereisen dat je je bijwerkt voor de hoofdvakken. Overstappen naar een richting in de dubbele finaliteit (TSO) behoort natuurlijk ook steeds tot de mogelijkheden.  

EN NADIEN? 

Deze doorstroom-studierichting bereidt je in principe niet voor op de arbeidsmarkt, maar richt zich op de doorstroom naar hoger onderwijs aan een universiteit of hogeschool. 
Ook verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen behoort na het afstuderen tot de mogelijkheden (bv. Geneeskunde).


De meest logische vervolgopleidingen situeren zich ofwel in de meer wetenschappelijk georiënteerde richtingen van zowel hoger professioneel als universitair onderwijs, zoals arts/tandarts of ingenieurswetenschappen of in andere, meer algemene vervolgopleidingen, zoals Rechten, Psychologie, Politieke en Sociale Wetenschappen, Communicatiewetenschappen, enz... Andere vervolgstudies zijn zeker ook mogelijk.

 

Leerlingen die kiezen voor Latijn-Grieks scoren in de voortgezette opleidingen van het academisch en professioneel onderwijs overigens steeds uitstekend in alle opleidingen.

bottom of page