top of page

LATIJN - GRIEKS

LATIJNGRIEKS-DOORSTROOM.png

GOED OM TE WETEN

  • Je kan voor deze studierichting kiezen na elke basisoptie van het 2de leerjaar A. De leerlingen uit de basisoptie Latijn hebben wel al een minimum aan Grieks gehad in de 1ste graad. Koos je dus niet voor deze basisoptie, dan zal je een inhaalbeweging moeten maken. 

  • Omdat deze leerlingen al méér in hun lessenpakket hebben zitten dan de leerlingen van de andere ASO/Doorstroom-richtingen, kunnen zij geen extra basispakket kiezen.  

IETS VOOR JOU?

Hou je van de Griekse taal en cultuur en heb je een brede algemene interesse?

Raakte je in de eerste graad misschien al helemaal in de ban van het Griekse alfabet?

Wil je de Griekse samenleving en cultuur bestuderen, niet enkel om die oude talen te leren kennen, maar ook te leren om probleemoplossend denken en je analytisch denkvermogen aan te scherpen? 

Wil je een goede basis leggen voor het aanleren van vreemde talen? 

Wil je na het secundair onderwijs nog alle kanten op kunnen en je nu nog niet vastpinnen op 1 vakgebied? 

WAT NA DE 2DE GRAAD? 

Koos je voor het pakket met extra wetenschappen en wiskunde, dan is de meest logische vervolgopleiding in de 3de graad Grieks-wiskunde. Koos je voor extra Latijn, dan stroom je logischerwijze door naar Latijn-Moderne Talen. Andere ASO-richtingen kunnen uiteraard ook, maar vereisen dat je je bijwerkt voor de hoofdvakken. Overstappen naar een TSO-richting behoort natuurlijk ook steeds tot de mogelijkheden.  

EN NADIEN? 

Deze ASO-studierichting bereidt je in principe niet voor op de arbeidsmarkt, maar richt zich op de doorstroom naar hoger onderwijs aan een universiteit of hogeschool. 
Ook verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen behoort na het afstuderen tot de mogelijkheden (bv. Geneeskunde).


De meest logische vervolgopleidingen situeren zich ofwel in de meer wetenschappelijk georiënteerde richtingen van zowel hoger professioneel als universitair onderwijs, zoals arts/tandarts of ingenieurswetenschappen of in andere, meer algemene vervolgopleidingen, zoals Rechten, Psychologie, Politieke en Sociale Wetenschappen, Communicatiewetenschappen, enz... Andere vervolgstudies zijn zeker ook mogelijk.

 

Leerlingen die kiezen voor Latijn-Grieks scoren in de voortgezette opleidingen van het academisch en professioneel onderwijs overigens steeds uitstekend in alle opleidingen.

bottom of page