top of page
nieuw.png

Deze richting wordt voor het eerst ingericht door Campus FLX in schooljaar 2024-2025 in het derde jaar. Volgend schooljaar komt het vierde jaar erbij.

ECONOMISCHE
WETENSCHAPPEN

!Deze lestabel  is onder voorbehoud van kleine wijzigingen!

2eGr_ECWE_edited.png

*FLX-UUR: Hierbij staan twee of meer leraren met expertisen in verschillende vakgebieden samen voor de klas.

**2x per jaar wordt er een vakoverschrijdende projectweek georganiseerd.

***Elke leerling breidt zijn/haar basisvorming uit met een FLX-pakket van 1u.

****iWork: zelfregulerend leren volgens het wetenschappelijk model van Zimmerman.

*****Elke leerling breidt zijn/haar basisvorming uit met een optiepakket van 2u.

GOED OM TE WETEN

Campus FLX heeft deze studierichting aangevraagd bij de Vlaamse Regering. Ze wordt voor het eerst ingericht in schooljaar 2024-2025 in het derde jaar jaar. Volgend schooljaar komt het vierde jaar erbij.

Deze richting bereid je voor op de studierichtingen Economie - Moderne Talen of Economie - Wiskunde in de 3e graad.


!Opgelet: onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering! 

IETS VOOR JOU?

Later meer ...

WAT NA DE 2DE GRAAD? 

Economische wetenschappen bereidt je rechtstreeks voor op de studierichtingen Economie - Moderne Talen of Economie - Wiskunde in de derde graad.

Economische  wetenschappen is een studierichting in de dubbele-finaliteit.

 

Later meer ...

EN NADIEN? 

Economische wetenschappen is in principe een doorstroomrichting die voorbereidt op het hoger onderwijs, vaak een professionele Bachelor, zoals Handelswetenschappen of Bedrijfskunde. 

Bedrijf & Organisatie is een richting in de dubbele finaliteit die theorie en praktijk combineert. Ze bereidt je voor op een richting in het hoger onderwijs, maar net zo goed op de arbeidsmarkt

bottom of page